Muzeum a univerzita

Muzeum hudebních nástrojů je od roku 1929 součástí Univerzity v Lipsku. Pravidelně se zde konají přednášky pro studenty muzikologie i pro posluchače Vysoké hudební a divadelní školy F. M. Bartholdyho (Hochschule für Musik und Theater F. M. Bartholdy) k tématům hudebních nástrojů a akustiky.

Studenti se zapojují do příprav prohlídek a doprovodných akcí. Někteří z nich pomáhají s přípravou akcí nebo s redakcí doprovodných textů k výstavám a budoucím studijním sbírkám. Mohou se tak z první ruky seznámit s muzeologickou praxí, naučit se připravit výstavu či koncert nebo posoudit, které nápady a ideje jsou v tomto oboru realizovatelné.

V rámci praxe během zkouškového období se studenti zabývají nejrůznějšími úkoly, jako např. prováděním odborných rešerží k jednotlivým vystavovaným objektům, doplňováním inventárních dat nebo – v případě zahraničních studentů – vyhotovením cizojazyčných textů pro potřeby muzea. V rámci studia muzikologie je možné ve spolupráci s vyučujícími Institutu pro hudební vědu napsat diplomovou práci s tematikou muzea, jeho sbírek apod. (K tomuto účelu slouží zahraničním studentům stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus, Erasmus-Praktikum, free movers a další. Informujte se, prosím, o této možnosti na svých fakultách.)

Součástí vědeckého života muzea jsou také pravidelná kolokvia, konference a množství přednášek, které jsou často připravovány ve spolupráci s dalšími univerzitními zařízeními.