Sbírky muzea

Muzeum uchovává téměř 5000 evropských a mimoevropských hudebních nástrojů, ikonografickou sbírku a fond historických zvukových nosičů, do něhož spadá asi 3500 válců pro samohrající klavír a množství fonogramů. Tato kolekce je dílem detailně zpracována v katalogu, jehož některé části jsou k dispozici na internetu. K celkovému fondu patří také CD. Na nich posluchač nalezne skladby nahrané na hudebních nástrojích ze zdejší sbírky, a to za použití nejnovějších poznatků z oblasti interpretace historické hudby. Ve sbírce muzea se vedle jiných světových unikátů nalézá např. nejstarší kladívkový klavír na světě, několik vzácných nástrojů původem z Prahy nebo z Kraslic v Krušných horách a další nástroje, které se vztahují k území České republiky.