Expozice - "Hledání dokonalého zvuku"

Orgelpositiv von Stephan Cuntz im Renaissance-Saal
Orgelpositiv von Stephan Cuntz im Renaissance-Saal
Ausstellung Bach
Ausstellung Bach
Zimeliensaal
Zimeliensaal

Chronologicky řazená stálá výstava Hledání dokonalého zvuku nabízí návštěvníkům všech věkových skupin vhled do světa hudebních nástrojů
a do hudebních dějin Lipska. Ve 12 velkých kapitolách nastiňuje podobu nejvýznamnějších hudebních a organologických epoch. Návštěvník se
přitom nevydá pouze na cestu vizuální, ale i sluchovou. Umožní mu to
nově instalovaný 3D systém, který představuje autentický zvuk
jednotlivých hudebních nástrojů.

Výstava je rozdělena do následujících kapitol:

 • I. Renesance: "Cizí canzony a dobré německé písně"
 • II. Heinrich Schütz: Touha po harmonickém řádu
 • III. Bartolomeo Cristofori: Stavitel nástrojů na medicejském dvoře
 • IV. Johann Sebastian Bach: Ředitel hudebního kůru
 • V. Zimeliensaal - Sál pokladů
 • VI. Hudební umění kolem roku 1800: mistrovská hra a láska
 • VII. Stein & Streicher – čtyři generace námahy a píle
 • VIII. Romantismus – v lásce rozplynutý cit
 • IX. Sasko, jeden z hlavních dodavatelů hudebního umění
 • X. Hudební automaty a reprodukční přístroje
 • XI. Pohnutá doba – čas změn
 • XII. Nová renesance – návrat ke staré hudbě

Rozsáhlé studijní sbírky odborné veřejnosti umožňují možnost výzkumu. Je zpřístupněno 40% celkového muzejního fondu, přičemž nejstarší části pocházejí ze 16. století.

V tzv. zvukové laboratoři jsou k dispozici hudební nástroje, které si návštěvníci mohou sami vyzkoušet.